Αφίσα

Στοιχεία Συνεδρίου/Σεμιναρίου

  • Ημερομηνία : Από 20/10/2017 έως 22/10/2017

  • Τοποθεσία : Ίδρυμα Ευγενίδου

  • Πόλη : Π.Φάληρο

Χρήσιμα Αρχεία

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΟΣΤΗ

Χαιρετισμός Προέδρου Οργανωτικής Επιτροπής

Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητά μέλη,

O Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας –ΠΣΕΥ  συμπληρώνει φέτος τρία χρόνια λειτουργίας ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σε συνέχεια  μιας μακράς παράδοσης 25 ετών κατά τα οποία λειτουργούσε ως επιστημονικός Σύλλογος.

Όλα αυτά τα έτη συνέβαλε σημαντικά στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των Επισκεπτών Υγείας  και στην ενημέρωσή τους επί των σύγχρονων εξελίξεων στο χώρο  της Δημόσιας & Κοινοτικής Υγείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ του ΠΣΕΥ  βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας αναγγείλει τη διοργάνωση του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου   με Διεθνή Συμμετοχή, το οποίο θα διεξαχθεί στις 20-22 Οκτωβρίου του  2017 στην Αθήνα , στο Ευγενίδειο Ιδρυμα.

Η Οργανωτική και η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου, έχει θέσει ως στόχο το εν λόγω συνέδριο να καταστεί  χώρος  ανταλλαγής απόψεων και αλληλοεπίδρασης με όλες τις συναφείς ειδικότητες  καθώς και βήμα προβληματισμού και αναζήτησης λύσεων για όλα τα κρίσιμα θέματα που αντιμετωπίζει ο Επισκέπτης Υγείας κατά την άσκηση Κοινοτικής Υγείας  στη χώρα μας.

Οι ραγδαίες κοινωνικοοικονομικές αλλαγές που συντελούνται στη χώρα μας έχουν άμεση επίπτωση στην υγεία των Ελλήνων  καθώς παλαιότερα νοσήματα παρουσιάζουν έντονες αυξομειώσεις στον επιπολασμό τους, ενώ σημαντικά αυξημένη εμφανίζεται και η συχνότητα διαφόρων λοιμώξεων.  Το φαινόμενο αποκτά ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις λόγω της μεγάλης πίεσης που ασκείται στις υγειονομικές δομές της χώρας από τη διαρκώς διογκούμενες  μεταναστευτικές   και προσφυγικές  ροές.

Με αυτά τα δεδομένα, οι αρμόδιοι φορείς της Δημόσιας  & Κοινοτικής Υγείας, στο πλαίσιο της προσπάθειας για να επιτευχθεί αναβάθμιση του  ρόλου της  Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, καλούνται να  χαράξουν  στρατηγικές που θα εξασφαλίζουν  την μακροχρόνια διατήρηση των δεικτών υγείας των πολιτών σε υψηλά επίπεδα.

Προς την κατεύθυνση αυτή κινείται και η θεματολογία του Συνεδρίου, η οποία εστιάζει σε όλα αυτά τα βήματα που ενδιαφέρουν και προβληματίζουν επιστήμονες, κοινωνικούς φορείς  αλλά και απλούς πολίτες, αναδεικνύοντας  το σημαντικό ρόλο του Επισκέπτη Υγείας  στην προάσπιση και στην προαγωγή  της Κοινοτικής Υγείας.  Είναι πεποίθησή μας ότι θα ανταποκριθείτε άμεσα στην πρόσκλησή μας για συμμετοχή.

Το επιστημονικό πρόγραμμα, που περιλαμβάνει Στρογγυλά Τραπέζια, Συμπόσια, Workshops, Ειδικές Διαλέξεις και Ανακοινώσεις, έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτει όλο το φάσμα εργασιών  και παρεμβάσεων του ΕΥ.

Ευελπιστούμε στην ανταπόκρισή σας και στη ενεργό συμμετοχή σας (σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω πεδία καθώς και στην οργανωτική διαδικασία με υποβολή προτάσεων ιδεών και προσφοράς από το χρόνο σας) προκειμένου το 2Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επισκεπτών Υγείας  να εκπληρώσει τους στόχους του.

Με εκτίμηση

Η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής

Σακουφάκη Μαρία