Αφίσα

Στοιχεία Συνεδρίου/Σεμιναρίου

  • Ημερομηνία : Από 26/06/2020 έως 27/06/2020

  • Τοποθεσία : Διαδικτυακή απ' ευθείας παρουσίαση

  • Πόλη : Διαδικτυακή απ' ευθείας παρουσίαση

ΕΓΓΡΑΦΗ
Η εγγραφή κοστίζει  100€ (πλέον 24% ΦΠΑ) για όλους τους ειδικευμένους,

50€ (πλέον 24% ΦΠΑ) για όλους τους ειδικευόμενους συνέδρους και είναι δωρεάν για άλλους επαγγελματίες υγείας.

Γραμματεία-Πληροφορίες :

e-mail : info@medcongress.gr

T: 2314039704

Website : www.medcongress.gr