Αφίσα

Στοιχεία Συνεδρίου/Σεμιναρίου

  • Ημερομηνία : Από 27/11/2020 έως 28/11/2020

  • Τοποθεσία : Διαδικτυακή απ' ευθείας παρουσίαση

  • Πόλη : Διαδικτυακή απ' ευθείας παρουσίαση

 

ΕΓΓΡΑΦΗ

Η εγγραφή είναι στα 50 € (πλέον 24% Φ.Π.Α.) για ειδικευμένους και ειδικευόμενους. Δωρεάν για άλλους επαγγελματίες υγείας.

Γραμματεία- Πληροφορίες : Μάρα Ρηγάκη

T : (++30) 2314039704

Fax : (++30) 231 220 6898

e-mail : info@medcongress.gr 

Website : www.medcongress.gr