Αφίσα

Στοιχεία Συνεδρίου/Σεμιναρίου

  • Ημερομηνία : Από 04/12/2020 έως 05/12/2020

  • Τοποθεσία : Διαδικτυακή απ' ευθείας παρουσίαση

  • Πόλη : Διαδικτυακή απ' ευθείας παρουσίαση

 

ΕΓΓΡΑΦΗ  

Το δικαίωμα συμμετοχής έχει οριστεί στα 50€+24% ΦΠΑ

Γραμματεία – Πληροφορίες : www.e-vip.gr

T: 2755022201