Αφίσα

Στοιχεία Συνεδρίου/Σεμιναρίου

  • Ημερομηνία : Από 23/10/2020 έως 25/10/2020

  • Τοποθεσία : Kaimak Inn

  • Πόλη : ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΙΑΜΟΝΗ
Παρέχεται δυνατότητα διαμονής στο ξενοδοχείο Kaimak Inn, σε μονόκλινο με πρωινό 150€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), η διανυκτέρευση.
Τα επισιτιστικά των συνέδρων θα είναι 70€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), την ημέρα.
ΕΓΓΡΑΦΗ
Το δικαίωμα συμμετοχής έχει οριστεί στα 200 € (πλέον 24% Φ.Π.Α.) για όλους τους συμμετέχοντες.

Γραμματεία–Πληροφορίες: Μάρα Ρηγάκη
T: 231 4039704

F: 231 2206898,

Mobile : 6985904943

e-mail: mrigaki@medcongress.gr

URL: www.medcongress.gr